Changes between two versions

Changes in "Samlade länkar" between 2017-03-27 13:52 by Åsa Lindström and 2017-03-29 10:04 by Åsa Lindström.

Show < previous | next > change.

Samlade länkar

Externa riktlinjer Riktlinjer för Användbarhet
Användbarhet -  Usability Heuristics

Riktlinjer för Tillgänglighet Tillgänglighet - WCAG 2.0

Vägledning för webbutveckling PTS – Vägledning för webbutveckling

Mer om tillgänglighet Screenreader https://classroom.udacity.com/courses/ud891/lessons/8019995517/concepts/80879805860923#

Tillgänglig kod http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/tips/developing.html

Bootstrap http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/accessibility/

http://stackoverflow.com/questions/38865135/bootstrap-based-but-accessible-template-wcag-2-0-compliant

Testverktyg https://www.kth.se/social/group/kth-style-guide/page/testverktyg-tillganglighet/¶ KTH övriga riktlinjer Grafisk profil https://intra.kth.se/administration/kommunikation/grafiskprofil

Struktur kth.se https://intra.kth.se/administration/kommunikation/webbpublicering/form

Färger och kontrast Color picker

Kontrollera kontrast

Färgblindhet Det finns olika typer av färgblindhet, och de är olika vanliga.

Du kan testa hur en sida ser ut för olika färgblindheter genom att installera en plugin för färgblindhet i Chrome webläsare.

Läsbarhet, Typsnitt etc Struktur av sida - vertikal rytm

7 Tips för Bättre Typografi och Högre Konvertering

http://www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/3/2/3/#topofpage

http://webbriktlinjer.se/r/39-ge-webbplatsen-en-god-lasbarhet/

http://www.pearsonified.com/2012/01/characters-per-line.php

http://typetester.org./

Andra guidelines GOV.UK elements

Reseach-Based Web Design & Usability Guidelines

https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/resources/patterns

https://material.google.com/#introduction-principles

Flat design Flat Design: Its Origins, Its Problems, and Why Flat 2.0 Is Better for Users https://www.nngroup.com/articles/flat-design/

https://www.nngroup.com/articles/clickable-elements/

Riktlinjer för specifika områden Formulär https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/

Feedback News