Sökfilter

  • Erbjud checkboxar som automatiskt uppdaterar sidan då klickar i/ klickar i eftersom en uppdatera-knapp leder till frustration hos användaren (enligt Nielsen, Navigations-kurs)
  • Visa hur många resultat som finns för varje "facet"
  • Placera "facets" till vänster
  • Checkboxar mest intuitivt
  • Utvärdera storlek och padding så fungerar på mobil
  • Mobil "facets" se: http://www.nngroup.com/articles/mobile-faceted- search

Feedback News