Wizard

  • Lyft fram den navigering som leder till nästa process-steg som "Nästa" och tona ner "Avbryt" och "bakåt"
  • Ha navigering på samma ställe
  • Visa överblick hur många steg man ska gå igenom
  • Visa också var du är (vilket steg är aktuellt nu)
Feedback News