Sidöversikt

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Översikten visar skapade sidor på din gruppwebb. Du ser även information om vem som får läsa, och när de senast ändrades till höger. Översikt, Nyhetsflödet och Schema automatskapas och visas inte här.

Allmänt

Sidorna är riktade till hela gruppen och placeras efter Kalender i menyn. Endast administratörer kan redigera sidorna.

Sida Får läsa Senast ändrad
Övergripande planInloggade2018-01-10
2016 och bakåtInloggade2018-01-10
2016 och bakåtInloggade2018-01-10
2017Inloggade2018-01-10
2017Inloggade2018-01-10
ArkivInloggade2018-01-10
ArkivInloggade2018-01-10
BakgrundInloggade2017-12-21
BakgrundInloggade2018-06-25
BakgrundInloggade2018-06-25
MåndagsmöteInloggade2018-01-29
Om KTH Style guideAlla2017-12-21
RetroInloggade2017-06-20
TillgänglighetAlla2017-12-22
Färger och tillgänglighetAlla2017-12-22
Tillgänglig kodAlla2017-12-21
UtvecklargruppenInloggade2018-02-12
Övergripande principerAlla2017-12-21
Usability HeuristicsAlla2017-12-21
KTH:s grafiska profilAlla2017-12-21
Rubriker, brödtextAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
Generella riktlinjer för rubrikerAlla2017-12-21
Struktur, layout på sidaAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
TabbarInloggade2018-07-19
Länkar, knapparAlla2017-09-21
Väj om knapp eller länkAlla2017-12-21
Generella riktlinjer för länk, knappAlla2017-12-21
KnapparAlla2017-12-21
Generella riktlinjer knapparAlla2017-12-21
LänkarAlla2017-12-21
Riktlinjer för Länk Blå, Vit, BortAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
BakgrundAlla2018-06-12
Utfällbar rubriklistAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
DialogerAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
InformationAlla2017-12-21
Ge felmeddelandeAlla2017-12-21
BekräftaAlla2017-12-21
Informera (övrigt)Alla2017-12-21
Generella riktlinjer för informationAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
FormulärAlla2017-12-21
BakgrundAlla2017-09-21
TabellerInloggade2018-06-25
TesthjälpenAlla2017-12-21
ÖvrigtAlla2017-09-21
Formrelaterade riktlinjer som arbetas in på intranätetAlla2017-09-21
Pågående arbeteInloggade2017-02-03
Ej påbörjatAlla2017-12-22
ListorAlla2017-09-21
MenyerAlla2018-07-19
BakgrundAlla2017-09-21
SökAlla2017-09-21
SökfilterAlla2017-09-21
IkonerAlla2017-09-21
WizardAlla2017-09-21
FärgerAlla2018-01-29
Samlade länkarAlla2017-12-21

Gruppwiki

Wikisidorna är riktade till hela gruppen och placeras under Gruppwikin. Alla (medlemmar och administratörer) kan redigera sidorna.

Det finns inga sidor

Feedback Nyheter