Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Övergripande planLogged in users2018-01-10
2016 och bakåtLogged in users2018-01-10
2016 och bakåtLogged in users2018-01-10
2017Logged in users2018-01-10
2017Logged in users2018-01-10
ArkivLogged in users2018-01-10
ArkivLogged in users2018-01-10
BakgrundLogged in users2017-12-21
BakgrundLogged in users2018-06-25
BakgrundLogged in users2018-06-25
MåndagsmöteLogged in users2018-01-29
Om KTH Style guideEveryone2017-12-21
RetroLogged in users2017-06-20
TillgänglighetEveryone2017-12-22
Färger och tillgänglighetEveryone2017-12-22
Tillgänglig kodEveryone2017-12-21
UtvecklargruppenLogged in users2018-02-12
Övergripande principerEveryone2017-12-21
Usability HeuristicsEveryone2017-12-21
KTH:s grafiska profilEveryone2017-12-21
Rubriker, brödtextEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
Generella riktlinjer för rubrikerEveryone2017-12-21
Struktur, layout på sidaEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
TabbarLogged in users2018-07-19
Länkar, knapparEveryone2017-09-21
Väj om knapp eller länkEveryone2017-12-21
Generella riktlinjer för länk, knappEveryone2017-12-21
KnapparEveryone2017-12-21
Generella riktlinjer knapparEveryone2017-12-21
LänkarEveryone2017-12-21
Riktlinjer för Länk Blå, Vit, BortEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
BakgrundEveryone2018-06-12
Utfällbar rubriklistEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
DialogerEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
InformationEveryone2017-12-21
Ge felmeddelandeEveryone2017-12-21
BekräftaEveryone2017-12-21
Informera (övrigt)Everyone2017-12-21
Generella riktlinjer för informationEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
FormulärEveryone2017-12-21
BakgrundEveryone2017-09-21
TabellerLogged in users2018-06-25
TesthjälpenEveryone2017-12-21
ÖvrigtEveryone2017-09-21
Formrelaterade riktlinjer som arbetas in på intranätetEveryone2017-09-21
Pågående arbeteLogged in users2017-02-03
Ej påbörjatEveryone2017-12-22
ListorEveryone2017-09-21
MenyerEveryone2018-07-19
BakgrundEveryone2017-09-21
SökEveryone2017-09-21
SökfilterEveryone2017-09-21
IkonerEveryone2017-09-21
WizardEveryone2017-09-21
FärgerEveryone2018-01-29
Samlade länkarEveryone2017-12-21

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News