Jag har ändrat namnet på denna gruppwebb till "KTH style gruppen" för att särskilja från "KTH style". Jag har även uppdaterat beskrivningen på Översikts-sidan för att klargöra vad KTH style är och kontaktinformation. Tyck gärna till om förändringen.