Sök inom KTH style gruppen

47 sökträffar inom KTH style gruppen

Bakgrund 21 april 2017
Utvärdering av navigering vi har i dag Design Jag har gjort en utvärdering på kth.se vad gäller navigation (i förhållande till riktlinjer som finns listade nedan): Navigation 2.pptx Förslag på ny design för navigationselement som i dag inte förljer ri...
Länkar, knappar 23 mars 2017
Bakgrund 17 januari 2017
Pil av typ "fällut-pil" ska indikera att man stannar kvar på sidan, länken ska informera vad som finns att ser mer om. Ram behövs för att särskilja det utfälla från det ursprungliga. Tillgänglighet expanderbara länkar: Använd <a href …. eller Button...
Bakgrund 25 januari 2017
Förslag Dialoger 2.pptx Generellt Dialogrutan ska vara placerad högst upp i fönstret för att undvika att innehåll inte syns i dialogen eller att man ska behöva scrolla. Dialogen ska vara en modalruta för att den ska ge fullt fokus Användaren ska svara på...
Bakgrund 17 januari 2017
Nedan följer bakgrund till varför återkopplings-rutorna ser ut/ beter sig som de gör. Genom att använda dem uppfyller du automatiskt nedan.  Den viktigaste aspekten med återkoppling är att återkopplingen är synlig så att informationen når användaren. Därfö...
Övrigt 28 oktober 2016
Nedanstående riktlinjer hålls utanför style guide. Hanteras i anslutning till övrig orientering i webbpublicering på intranätet. Korrekt turordning på rubrikstorlekar Ej betydelsebärande färgsättning Ej "text i bild" Tydliggöra förhållandet mellan olika in...
Bakgrund 20 januari 2017
Radavstånd Vi har … Radavstånd är minst 1,5 inom stycken och avståndet mellan stycken är minst 1,5 gånger större än radavståndet (Tillgänglighet) Ju bredare spalter som används för brödtexten, desto större måste radavståndet vara. Då hittar ögat lättare t...
Bakgrund 20 januari 2017
Behöver utredas Nedan behöver utredas Vertikal alignment Eftersträva … Exempel på … Parallella meny- och bodyytor ska t ex dela höjdförhållanden ---- Länk till exempel Läs mer om detta i Länkar nedan. Spaltbredd Hur gör vi?… En grundregel är att inte h...
Bakgrund 17 januari 2017
Bakgrund till val för element Länk-Blå, Vit Länk-färgen ska ge tillräcklig kontrast mot bakgrunden för att vara tillgänglig (ge bra läsbarhet) samt skilja sig mot den vanliga text-färgen. Standard är blå länk-färg, därför används primärt blåa länkar. Den ...
Bakgrund 17 januari 2017
Det är viktigt att interaktiva element är lätta att identifiera och att man kan se skillnad på hover, keyboard focus and touch-screen-aktivering för att underlätta t ex för de som enbart kan använda tangentbord för att navigera (Tillgänglighet). Utred M...
Bakgrund 13 mars 2017
Förslag Efter utvärdering av Formulär som är implementerat i dag.Implementering kan ha ändrats. Kontrollera det. Formulär förslag.pptx Reducera fält Ta bort fält: där data kan erhållas på annat sätt, vid en senare mer passande tidpunkt, eller helt enke...
Testhjälpen 20 mars 2017
Se KTH Style/guidelines/test
Se KTH Style
Se KTH Style/ Riktlinjer 
Se KTH Style
Se KTH Style/guidelines/heading
Se KTH Style/guidelines/heading
Se KTH Style/guidelines/structure
Se KTH Style/guidelines/buttonorlink
Feedback Nyheter