Sök inom KTH Style guide

46 sökträffar inom KTH Style guide

Menyer 20 april 2017
Menyer hjälper användaren att hitta och upptäcka det innehåll och de funktioner som hen behöver för att kunna nå sin mål. Menyer hjälper också användaren att förstå hur en webplats/ applikation är uppbyggd, vad den består av. Sök ska användas som ett komp...
Bakgrund 21 april 2017
Utvärdering av navigering vi har i dag Design Jag har gjort en utvärdering på kth.se vad gäller navigation (i förhållande till riktlinjer som finns listade nedan): Navigation 2.pptx Förslag på ny design för navigationselement som i dag inte förljer ri...
Länkar, knappar 23 mars 2017
Utfällbar rubriklist 17 januari 2017
Utfällbara rubriklister används när man vill dölja information på en sida för att ge användaren överblick, samtidigt som man ger användaren en möjlighet att kunna se mer information utan att behöva lämna sidan. Det finns finns två olika typer av rubriklist...
Bakgrund 17 januari 2017
Pil av typ "fällut-pil" ska indikera att man stannar kvar på sidan, länken ska informera vad som finns att ser mer om. Ram behövs för att särskilja det utfälla från det ursprungliga. Tillgänglighet expanderbara länkar: Använd <a href …. eller Button...
Dialoger 30 mars 2016
Dialoger används då man behöver direkt input från användaren. Användningen ska minimeras då de avbryter användarens flöde.  Det finns finns två olika typer av dialoger. Välj dialog utifrån användning (se nedan). Om du är intresserad, läs mer om bakgrund ti...
Bakgrund 25 januari 2017
Förslag Dialoger 2.pptx Generellt Dialogrutan ska vara placerad högst upp i fönstret för att undvika att innehåll inte syns i dialogen eller att man ska behöva scrolla. Dialogen ska vara en modalruta för att den ska ge fullt fokus Användaren ska svara på...
Information 29 april 2016
Systemet ska konsekvent ge användaren den information/ återkoppling hen behöver för att kunna utföra sina aktiviteter och nå sina mål på ett tillfredställande sätt. Användaren ska även när så behövs kunna efterfråga information. Det finns tre olika typer a...
Ge felmeddelande 17 januari 2017
Hjälp användaren att undvika och rätta fel Läs först under "Tillgänglig kod" om: Hjälp användaren att undvika och rätta fel Ge felmeddelande Se exempel på Felmeddelande-ruta Användning För att informera om att något har gått fel. Placering: Överst på si...
Bekräfta 17 januari 2017
Se exempel på Bekräftelse-ruta Användning För att bekräfta att man lyckats utföra en tidigare handling Placering: överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refresha" sidan). Tänk på att Se Generella riktlinjer för information.
Informera (övrigt) 17 januari 2017
Det finns två olika typer av informationsbehov: systemmeddelande och efterfrågad information.   Systemmeddelande Se exempel på Informations-ruta Användning för att informera användaren på en sida när användaren inte efterfrågat informationen. Placera info...
Bakgrund 17 januari 2017
Nedan följer bakgrund till varför återkopplings-rutorna ser ut/ beter sig som de gör. Genom att använda dem uppfyller du automatiskt nedan.  Den viktigaste aspekten med återkoppling är att återkopplingen är synlig så att informationen når användaren. Därfö...
Formulär används för att få in data från användaren. Det finns olika typer av indata-element som har olika användningsområde (se nedan). Om du är intresserad av bakgrund till ovan Läs mer om riktlinjer för specifika områden/ Formulär.  Välj typ av indata-e...
Testhjälpen 20 mars 2017
Om du använder KTH Style med komponenter/ tillhörande riktlinjer samt följer rekommendationer under Tillgänglig kod så får du mycket av Användbarhet och Tillgänglighet gratis.  Men som alltid är det under testning du hittar det du inte tänkt på. Det kan va...
Övrigt 28 oktober 2016
Nedanstående riktlinjer hålls utanför style guide. Hanteras i anslutning till övrig orientering i webbpublicering på intranätet. Korrekt turordning på rubrikstorlekar Ej betydelsebärande färgsättning Ej "text i bild" Tydliggöra förhållandet mellan olika in...
Läs mer 30 mars 2016
Samlade länkar Testverktyg tillgänglighet Usability Heuristics
Usability Heuristics 28 oktober 2016
Usability heuristics based on Jacob Nielsen's 10 usability heuristics Simplicity The application is perceived as simple to use. Consistency The information is presented consistently to facilitate recognition. Same command or action has the same effe...
Se KTH / STYLE / RUBRIKER
Listor 14 augusti 14:42
Extrahera guidelines från: https://www.nngroup.com/articles/presenting-bulleted-lists/?utm_source=Alertbox&utm_campaign=05eeb2f80e-NNgQuarterly_19July2017_UW&utm_medium=email&utm_term=0_7f29a2b335-05eeb2f80e-40292201
Feedback Nyheter