News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

January 2018
Gustaf Björkén posted 17 September 2017

Gustaf Björkén tagged with kexjobb, opponent wanted, Opponent sökes and II1310. 17 September 2017

commented 17 September 2017

Taggen II1310 stämmer givetvis inte. Men den går inte att ta bort.

commented 9 January 2018

Denna post är inte längre aktuell.

 
May 2015
Filip Bark posted 25 May 2015

Filip Bark tagged with Opponent thesis and Kandidatexamensarbete. 25 May 2015

 
Feedback News