Storträff och prioriterade frågor för KTH:s utbildning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Sedan november 2016 hålls varje termin en storträff som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning och dit prodekanus bjuder in alla ledare för utbildningen på hela KTH, såsom GA (grundutbildningsansvariga), PA (programansvariga), UA (utbildningsadministrativt ansvariga), PU (pedagogiska utvecklare), SR (studierektorer), UU (utbildningsutskottet), THS (studentkåren) samt deltagare från centrala utbildningsförvaltningen och enheten för forskning och utveckling inom högre utbildning på ECE.

Storträffen 16 november 2016

IPD- Integrated program description (artikel: IPD - a tool for communicating goals and design of CDIO programs, Malmqvist, Östlund, Edström 2006)

Storträffen 17 maj 2017

Prioriterade områden för kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete och utbildningsutveckling för utbildningar vid KTH togs fram vid storträffen 16 november 2016. Alla deltagare fick anmäla intresse för två prioriterade frågor. I januari 2017 skapades tio arbetsgrupper, ledda huvudsakligen av grundutbildningsansvariga, se presentation från GA-mötet 25 januari 2017

Alla deltagare vid storträffen fick möjlighet att svara på en kort enkät. Här är en sammanställning av svaren från enkäten.

Storträffen 16 november 2017 kl 13-16

Sal U31 i nya Undervisningshuset.

12.00-12.30 Guidad visning av U-huset! Sara Eriksson, projektledare, tar oss runt i konsten och arkitekturen.
12.30-13.00 lunch för förhandsanmälda
13.00-13.45 Prodekanus Per Berglund inleder och ger återkoppling från utskottet på arbetet med prioriterade frågor för utbildningen 2017
                    presentationsbilderfullständiga återkopplingsdokumentet
13.45-15.15 Rundabordssamtal med dom prioriterade frågorna, fyra rundor om 20 minuter
15.15-16.00 Bordsledarna sammanfattar 

Nästa storträff 31 maj 2018, förmiddag

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter