KTH:s storträffar och PriU-grupper

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Storträffen vårterminen 2019

Vårens storträff hölls den 17 maj 2019 kl 12:00-15:40 i Ångdomen i KTHB.

gruppen digitalisering gruppen keynotediskussioner

Nästa storträff

Höstens storträff blir preliminärt den 21 november 2019 kl 12-16. Notera gärna i kalendern! 

Prioriterade frågor för KTH:s utbildning

I januari 2017 skapades tio kollegiala arbetsgrupper, PriU-grupper, med uppdrag att fördjupa sig i varsin prioriterad fråga för KTH:s utbildning och ta fram förslag på hur frågan kan lösas eller hanteras. Grupperna rapporterade sitt arbete vid storträffen 17 maj 2017. Fakultetsrådets utbildningsskott tog del av gruppernas rapporter och lämnade vid storträffen 16 november 2017 återkoppling till grupperna. I januari 2018 återstartade vissa av de ursprungliga arbetsgrupperna och kompletterades med några nya grupper. Denna gruppwebb används av PriU-grupperna för att utlysa möten och redovisa resultatet av arbetet. Sedan april 2018 är grupperna öppna för all personal på KTH, se Campiartikel. Den som är intresserad av att delta i en arbetsgrupp mejlar till kontaktpersonen som anges på gruppens sida i menyn till vänster. 

Per Berglund och Viggo Kann har beskrivit visionen med PriU-grupperna i en poster: Kollegiala tvärgrupper – en modell för insamling och spridande av kunskaper, exempel och idéer, från maj 2018.

Utbildningsutskottet bevakar gruppernas arbete och kommer att ge återkoppling på och arbeta vidare med idéerna. Vid storträffen 15 november 2018 presenterades utskottets återkoppling till PriU-gruppernas arbete

Storträffar

Sedan november 2016 hålls varje termin en storträff som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning och dit prodekanus bjuder in alla ledare för utbildningen på hela KTH, såsom GA (grundutbildningsansvariga), PA (programansvariga), UA (utbildningsadministrativt ansvariga), PU (pedagogiska utvecklare), SR (studierektorer), UU (utbildningsutskottet), THS (studentkåren) samt deltagare från gemensamma verksamhetsstödet och institutionen för lärande. Alla PriU-gruppers medlemmar är välkomna till storträffen.

Dokumentation från alla genomförda storträffar finns i menyn till vänster.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News