Följeforskning av KTH:s arenor och nätverk

KTH:s övergripande arenor och nätverk för utbildningens utveckling har utvecklats sedan Education Assessment Excercise (2011). 

Se gärna ett av , som presenterades vid Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar 2021, vid Karlstads universitet

KTH:s arenor_Konferensbidrag

Feedback News