Representation Learning course - A broad overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Topic: Representation Learning course - A broad overview Zoom Meeting

Time: This is a recurring meeting Mondays 8:30

Join Zoom Meeting

https://kth-se.zoom.us/j/62189868270

Meeting ID: 621 8986 8270

This course has the goal to give a broad overview of the current state of the art in Representation learning.
We will tackle four topics ( disentanglement, generative models, graph representations learning, and Hierarchical representations) with an in-depth prepared lecture and a paper discussion session for each topic.

The course is done in students teach students manner and has the students prepare and hold a 2h lecture about a direction in representation learning.
The following session is then structured as a discussion where the most relevant paper(s) are discussed as well as open questions from the lecture collected.

The course will therefore run for 8 weeks and end with a final project.

See the introductory slides for more detail.

The course can give you 6 credits in Topics for Computer vision with Dani as an Examiner.

Lecture assignment:

Disentanglement: Michael Welle, Giovanni, Youssef Mohamed

Generative models: Alberta, Marco Moletta, Petra Poklukar

Graph representations learning: Simon Holk, Aniss Medbouhi, Alex

Hierarchical representations: Gustaf, Yonk Shi, Alfredo

Feedback News