SI i SF1626 Flervariabelanalys P4 2021

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Mötena ges på Zoom. Här är länken: 
https://kth-se.zoom.us/j/68095188699

Denna grupp är till för er som läser kursen SF1626 Flervariabelanalys under P4 våren 2021 med föreläsare Tilman Bauer och som vill delta på SI-möten. Även ni som ska skriva omtentamen i sommar är välkomna.

Under kursomgången erbjuds Supplemental Instruction (SI) som ett frivilligt komplement till ordinarie undervisning. En gång per vecka anordnas ett SI-möte där alla som deltar i kursomgången får delta. På mötena får ni hjälpa varandra genom att diskutera och arbeta med kursens innehåll i grupp, under ledning av fyra studenter som tidigare läst kursen.

Information om schema, innehåll etc. finns i spalten till vänster. Alla inplanerade möten läggs också in i kalendern. För att komma åt sidan Schema, material behöver ni vara inloggade med ert KTH-konto. Ni behöver också vara inloggade i Zoom för att kunna delta på mötena.

SI-ledare denna period är:

Victor Hultén Mattsson, vmatt@kth.se
Johan Norell, johnorel@kth.se
Tobias Sunnerdahl, sunnerda@kth.se
Emil Svensson. emils2@kth.se

Feedback News