Aktiviteter i projektet

Workshops och föreläsningar

Vi kan anordna workshops eller föreläsningar på teman som social hållbarhet, hållbara livsstilar, miljonprogrammet med mera. Inom ramen för detta projekt har vi till exempel anordnat

  • workshops och presentationer om social hållbarhet
  • föreläsning om ”Renovering – disciplinering och deltagande” om förnyelse av miljonprogramsområden
  • workshop om ”Strategi för social utveckling i Rosengård”
  • föreläsningar på temat "Hållbara livsstilar – miljöbil, sopsortering eller minskad konsumtion?”
  • workshops med verksamma i Malmö stad, Rosengård, Järva, Ålidhem, Mölndal och Örebro
  • videoföreläsning om hållbara städer för kommunal utbildning på uppdrag av WWF & Global utmaning
  • föreläsningar på temat "Delandets ekonomi"
  • föreläsningar om miljörättvisa

Publikationer i urval

Bradley, K. (2014) ”Kollektiv konsumtion – från tvättstugor och bibliotek till klädotek och allmänna kontor” in Olsson, K. & Nilsson, D. (red.) Det förflutna i framtidens stad: Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Lund: Nordic Academic Press.

Gunnarsson-Östling, U. (2013) “Mellan ekologi och tillväxt: Miljöpolitiska handlingsprogram i Stockholm 1976-2012” i Nilsson, T. (red.) Du sköna nya stad: Privatisering, miljö och EU i Stockholmspolitiken. Stockholm: Stockholmia förlag.

Bradley, K., Hult, A. & Cars, G. (2013) “From eco-modernizing to political ecologizing: Future challenges for the Green Capital” i Metzger, J. & Rader Olsson, A. (red.) Sustainable Stockholm – Exploring urban sustainability through the lens of Europe’s greenest city, London: Routledge.

Gunnarsson-Östling, U., Björnberg Edvardsson, K. and Finnveden, G. (2013) “Putting the concept of sustainability to work: the words behind the action” in Metzger, J. and Rader Olsson, A. (red) Sustainable Stockholm: Exploring urban sustainability through the lens of Europe’s greenest city. London: Routledge.

Bradley, K (2012) ”Livet i miljonprogrammet – hållbarare än man kan tro”, i Johansson, B (red) Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?, Stockholm: Formas.

Cars, G. (2011) "Vad är hållbarhet?" i Globaliserad värld – Nya steg mot hållbara städer. Stockholm: Global utmaning.

Kommande publiceringar 

Bradley, K. (antagen artikel) "Open-source urbanism: Creating, multiplying and managing urban commons" I Footprint Delft Architecture Theory Journal, Issue

Bradley, K., Gunnarsson-Östling, U. & Schalk, M. (kommande) "Futurist Feminist Political Ecology - Rewriting the Vision of Stockholm 2030" in Local Environment - The International Journal of Justice and Sustainability.

Hansson, K, Ekenberg, L, Cars, G och Danielson, M (submitted for publishing)“Participatory Discourses: From Redistribution and Representation to Recognition”.

Schalk, M., Gunnarsson-Östling, U. & Bradley, K. (kommande publikation) “Feminist Eco-futures: An ecology of critical spatial practices”, i MacGregor, S. (red.) International Handbook on Gender and Environment, London: Routledge.

Tunström, M, Gunnarsson-Östling, U & Bradley, K (2015) Socioekologisk stadsutveckling – begrepp och praktik, Arkitektur förlag.

Tunström, M (2015) ”Gemenskap i den hållbara staden - social hållbarhet och medborgarinflytande”, bidrag till antologi om medborgardialoger med arbetsnamnet Utmaningar och möjligheter med medborgardialogav Wiberg, S. Lindholm, T & Costa, S (red).

Feedback News