Ekologisk modernisering

Ekologisk modernisering bygger på idén om att ekonomisk tillväxt kan förenas med hållbar utveckling. Miljöproblemen antas till stor del bero på att vi inte har satt ett pris på naturen – det kostar inte att smutsa ner. Stor vikt läggs också vid bättre teknik. Miljöproblem ska lösas genom teknikutveckling och ekonomiska styrmedel.

Feedback News