Exempel på socioekologisk praktik

 

I det här projektet använder vi först och främst miljonprogramsområdena Rosengård, Järva och Ålidhem som fallstudier av hur ett praktiskt hållbarhetsarbete kan se ut i dag. Du hittar information om dessa områden genom att klicka på länkarna till vänster.

Exemplen beskriver insatser och arbetssätt där sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter samverkar på något sätt, och de kommer från arbetet i Järva, Ålidhem eller Rosengård. I några fall relateras också till vad som görs på andra platser.

Det handlar alltså här inte i första hand om nationell eller internationell politik, utan om insatser på stadsdels- eller bostadsområdesnivå där lokal offentlig eller privat stadsutvecklingsaktör har en viktig roll.

Feedback News