Medborgardeltagande genom miljöpedagogik

Utöver att förbättra den tekniska miljöprestandan i husen och infrastrukturen arbetar många kommuner och bostadsbolag med att informera om och uppmuntra till hållbara livsstilar. I Hållbara Järva är frågorna om delaktighet sammanvävda med miljöpedagogik. Miljö-förvaltningen i Stockholm arrangerar exempelvis ”Folkfest för klimatet” med olika familjevänliga aktiviteter kring miljötema: tipspromenader, fiskdamm, leksaksbytarbazaar, den så kallade ”Lekoprickaffären” – en miniatyraffär där man kan leka sig till kunskap om miljömärkta varor, klimatvågen där besökare kan räkna ut sitt ekologiska fotavtryck, cykelkörkort, osv. Denna typ av lekfulla sätt att kommunicera miljöinformation används även i områdets skolor och förskolor. Miljöförvaltningen arrangerar också endagsutbildningar i miljöarbete för lokala föreningsrepresentanter som i sin tur arrangerar tio studiecirkelträffar i sina respektive föreningar – och för detta får ett ekonomiskt bidrag till sin förening. Det liknar de ”klimatcoacher” som utbildats i Rosengård i Malmö, och som har till uppgift att uppmuntra och lära sina grannar att leva mer klimatsmart till vardags. I Rosengård har man annars inte haft som sin främsta ambition att utbilda de boende, menar man, utan mer att jobba tillsammans med dem. Men det har trots allt funnits inslag i hållbarhetsarbetet som har miljöpedagogisk karaktär. Förutom de tidigare nämnda klimatcoacherna också utställningar och teater för barn, liksom att man haft en skolklass som följt arbetsprocessen och man har även låtit skapa ett så kallat demoklassrum där miljö- och klimatarbete ställs ut och resurssparande tekniska lösningar tillämpas. Dessutom, den stadsodling som hittills kommit till stånd i Rosengård kan också i första hand ses som miljöpedagogik, då det inte handlar om odling för självförsörjning. En annan variant av miljöpedagogik är det som i Hållbara Järva kallas ”tvättstugemingel”. De boende i de renoverade husen i Järva bjuds in för tipspromenad, tävlingar och får därigenom även möjlighet att träffa bostadsbolagens bovärdar, kommuntjänstemän och grannar.

Medborgardeltagande genom miljöpedagogik. Bild av Chris Knox.

Feedback News