Medproducera stadsmiljön

 Medproducera stadsmiljön. Bild av Chris Knox.

I såväl Rosengård som Järva och Ålidhem arbetar kommun och bostadsbolag med delaktighet och medborgardialoger inför och under förändringsarbete. Detta sker naturligtvis av flera anledningar, men de kan ses som ett sätt att sammankoppla sociala och miljömässiga mål. Boende som vill engagera sig i lokalt miljöarbete kan få möjlighet att göra det, och boende som upplever inflytande över sitt område kan också komma att vilja ”vårda” sin närmiljö mer. I Järva har Svenska bostäder arbetat med att involvera de boende när det gäller önskemål om vilken typ av utförande och standard (och därmed kostnader) som önskas efter renoveringen och tagit fram tre olika standardnivåer för de boende att välja mellan.

Dialogprocesser kan dock också skapa frustration och leda till ”dialogtrötthet” om de sker för ofta och präglas mer av förhoppningar som inte infrias än av reellt inflytande. Men i de fall dialogerna inneburit att boende verkligen varit med och påverkat den fysiska miljön har detta varit mycket uppskattat. I Rosengård har medborgarsamverkan inte bara handlat om dialog utan kommunen har också utformat platser tillsammans med dess brukare – till exempel aktivitetsytan Rosens röda matta som är utformad i nära samarbete med unga tjejer i området. Det finns också exempel från Malmö och andra delar av landet där medborgare varit drivande i att utforma gemensamma rum i form av till exempel gemensamhetsodlingar.

Feedback News