Odla för hållbar utveckling

Odla. Bild av Chris Knox.

Stadsodling beskrivs från alltifrån en ny livsstilstrend (som skulle kunna bytas mot något annat hippt när trenderna svänger) till en nödvändighet då klimatförändringar kan leda till brist på odlingsbar mark. Däremellan finns perspektivet att även om det inte blir brist på odlingsbar mark, kan det bli så dyrt med transporter att ett en mer lokal försörjningsstrategi blir nödvändigt – då kan närproducerad mat spela en viktig roll. En stad som är delvis självförsörjande är också mindre sårbar och skapar en viktig länk mellan människor och natur. Nu finns det universitetskurser där intresserade kan lära sig att stadsodla och det finna många aktivister som sysslar med allt från gerillaodling till att adoptera en bit parkmark från staden. Särskilda brukaravtal kan upprättas mellan staden och brukaren om skötsel av alltifrån en liten rabatt till ett större område. Forskare vid KTH prövar sig fram med lösningar för hemmaodling i lägenheter – till exempel ett akvarium för matfiskar kopplat till ett litet växthus där man till exempel kan odla tomater (se Carlsson-Kanyama et al (2014) för mer information).

Odling tillsammans skapar möten mellan människor och natur och stadsodling kan erbjuda social gemenskap, påverka utformningen av gemensamma rum och kanske vara svaret på en del globala miljöutmaningar. I Ålidhem drömmer de boende om egna odlingar mellan husen, men än så länge har det bara blivit en liten kryddträdgård där de boende kan gå och plocka. I Malmö och Rosengård finns flera olika stadsodlingsprojekt, bland annat den ekonomiska föreningen Odla i Stan (som också är ett nätverk av olika föreningar och grupper). Man arbetar med att sprida och utveckla stadsodling – till exempel i Rosengård där det odlas bär, örter, kryddor och grönsaker av Yallatrappans personal och boende i MKBs fastigheter. Kulturhuset Drömmarnas Hus i Rosengård har en ”Drömmarnas trädgård” som kretsar kring odling, trädgård och matlagning. Det är uppenbart att odlingar på samma gång kan vara sociala mötesplatser, pedagogiska rum och försörjningsstrategier.

Referenser:

Carlsson-Kanyama, A. Johansson Thunqvist, E.-L. & Larsson, T. J. (2014) Odla under tak i eller nära bostaden: Resultat från ett pilotprojekt. Rapport 2014:03, KTH - Centrum för Hälsa och Byggande, Stockholm.

Feedback News