Språkcafé för anställda avancerad nivå - KTH CAMPUS

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Utveckla din svenska!

For information in English - Improve your Swedish

Du är anställd på KTH och kan redan en hel del svenska. Du förstår det mesta av vad du hör och läser men du behöver flera tillfällen att tala svenska. Du klarar enklare samtal utan problem men det vore bra för dig att tränas i att prata om nya ämnen och områden.

Inför varje träff lägger vi ut länkar till en artikel du läser som diskussionsunderlag. Du hittar länkarna under 'posts' till höger på denna sida. Obs. att man måste vara inloggad på KTH:s webb för att komma åt artiklarna genom KTHB. Avsikten är att hitta artiklar i den svenska dagspressen som kan vara av särskilt intresse för KTH-forskare.  Du läser noggrant och ser det som ett tillfälle att bygga ditt ordförråd.  Under lunchen ska du kunna diskutera vad du har läst i mindre grupper.

Vi träffas varje tisdag vid lunchtid, 12-13 via Zoom. Träffen leds av en lärare från KTH Språk och kommunikation.

Om du prenumerar på denna grupp i Social får du notiser när vi har lagt upp länkar till läsningsmaterialet. Träffarna och länkarna använder sig också av kalenderfunktionen.

Observera att det är viktigt att man inte är en nybörjare i svenska om man vill delta. Det sänker nivån i samtalet för övriga deltagande. Caféet är tänkt som en fortsättningsverksamhet för anställda som har läst kurserna A1, A2 och B1 på KTH eller någon annanstans. För mer information om kurser i svenska för KTH personal, se vår hemsida.

Feedback News