Språkpolicy 2.0 - policy för ett tvåspråkigt KTH

Time: Tuesday 23 October 2018 at 12:15 - 13:00 2018-10-23T12:15:00 2018-10-23T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Språkkommittén

Location: E3

Info:

Språkkommittén har fått i uppdrag att leda arbetet med utvecklingen av en uppdaterad version av KTH:s språkpolicy från 2010. Vid lunchseminariet startar diskussionen om vilka frågor som bör tas upp i en modern språkpolicy och vilka ställningstaganden som bör göras.

Viggo Kann är professor i teoretisk datalogi och ordförande i KTH:s språkkommitté. Linus Salö är postdoktor vid historiska studier av teknik, vetenskap och miljö ABE och forskar på parallellspråkighet och språkpolicyer. Beyza Björkman är docent vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet med lång erfarenhet av forskning om engelska som ”lingua franca”.

Länk till anmälan

Feedback News