Changes between two versions

Changes in "KTH:s svensk-engelska ordbok" between 2015-03-07 13:20 by Viggo Kann and 2015-03-07 20:42 by Viggo Kann.

Show next > change.

KTH:s svensk-engelska ordbok

Sedan 2012 finns en svensk-engelsk ordbok med omkring 1000 KTH-termer. Ordboken har utvecklats och underhålls av språkkommittén. Den bygger på Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok men innehåller också många KTH-specifika termer, till exempel befattningar och funktioner på KTH. Ordboken är inlagd i systemet Convertus som hanterar automatöversättning av kurs- och utbildningsplaner.


* Ordboken i sin helhet i PDF, version 2014-10-22.
* Interaktiv sökning i ordboken.
Synpunkter på ordboken och förslag till tillägg och ändringar i den kan lämnas på diskussionssidan i gruppwebben eller mejlas till sprakkommitten@kth.se

Feedback News