Changes between two versions

Changes in "KTH:s svensk-engelska ordbok" between 2020-06-01 23:06 by Viggo Kann and 2020-07-01 22:04 by Viggo Kann.

Show < previous | next > change.

KTH:s svensk-engelska ordbok

Sedan 2012 finns en svensk-engelsk ordbok med över 1000 KTH-termer. Ordboken har utvecklats och underhålls av språkkommittén. Den bygger på Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok men innehåller också många KTH-specifika termer, till exempel befattningar och funktioner på KTH. Ordboken är inlagd i systemet Convertus som hanterar automatöversättning av kurs- och utbildningsplaner.


* Ordboken i sin helhet i PDF, version 201920-07-01.
* Ordboken i sin helhet i XLSX-format, version 201920-07-01
* Interaktiv sökning i ordboken.
Vid varje läsårs start läggs en uppdaterad upplaga av KTH-ordboken upp. Synpunkter på ordboken och förslag till tillägg och ändringar i den kan lämnas på diskussionssidan i gruppwebben eller mejlas till sprakkommitten@kth.se

När du frågar efter vad ett begrepp har för svensk eller engelsk term så vill vi att du ger ett exempel på sammanhanget så att vi bättre förstår vad begreppet är.

Feedback News