Mallar för exjobb, avhandlingar och studentpresentationer

                                                                                                                                            (In English)

KTH:s grafiska profil ställer krav på utformningen av omslag och inlagor för examensarbetsrapporter och avhandlingar. Det finns inga officiella mallar för inlagorna. Språkkommittén har därför tagit fram nedanstående mallar som studenter fritt kan använda.

Mallar för examensarbeten

Mallar för lic- och doktorsavhandlingar

  • kommer snart

Mall för presentationsbilder vid muntlig presentation

Feedback News