Show version

Version created by Viggo Kann 2014-03-09 21:04

Show next >
Compare next >

Undervisning på engelska

Seminarium: Vad ska man tänka på i ett utbildningsprogram som ges på engelska?

Den 5 mars 2014 bjöd språkkommittén in två experter på undervisning på engelska, John Airey och Olle Josephson, till lunchseminarium. Här är bilderna från lunchseminariet:

  1. Viggo Kann från KTH:s språkkommitté inledde och visade exempel från språkkommitténs enkät till studenterna. Bilder.
  2. John Airey från Uppsala universitet och Linnéuniversitetet redogjorde för egna forskningsstudier om utbildning på engelska under rubriken Utbildning på engelska: Vad säger studenter och lärare? Bilder.
  3. Olle Josephson från Stockholms universitet redovisar rekommendationer och synsätt från en ny rapport från det nordiska parallellspråksnätverket under rubriken Ett utbildningsprogram blir aldrig enspråkigt! Bilder.

Workshop: Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska?

Den 4 april 2014 kl 12.30-14.30 anordnas en uppföljande workshop. (länk till inbjudan och anmälan)

Resultaten från workshopen kommer att publiceras här.

Rekommendationer

Nätverket för parallellspråkliga mål på Nordens internationaliserade universitet ger i sin rapport Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet – hur gör man? (Jacob Thøgersen, Olle Josephson, Monica Londén & Linus Salö. preliminär version 2013) följande konkreta språkliga råd:

Planera på lång sikt

• Språkvalet är ett kontrakt mellan universitet och studenter.
• Se till att det finns relevant stödmaterial till kurserna ifall kursspråket ändras.

Var uppmärksam på att byte av undervisningsspråk kan medföra problem

• Fokusera på pedagogisk fortbildning för lärarna (på det främmande språket) i stället för
språkkurser.
• Se till att det finns permanenta stödresurser för lärare och studenter som behöver särskilt språkligt
stöd.

Bygg upp tvåspråkig ämneskompetens

• Bestäm vilka uppgifter studenter ska klara av på vilket språk, och ordna utbildningen därefter.

Språkval implementeras bäst med en pragmatisk och mångsidig inställning

• Tänk på att inlärning sker på många olika ställen.
• Man ska använda det språk man är bra på – och öva det man har svårt för.
• Var inte rädd för språkblandning.
• Ge utrymme för att träna språk.
• Gör språkskillnader relevanta.
• Internationella studenter ska ha möjlighet att lära sig nationalspråket.

Feedback News