Årets revidering av KTH:s svensk-engelska ordbok har gjorts. Den nya versionen är upplagd på språkkommitténs gruppwebb. Den kan laddas ner i sin helhet eller sökas i interaktivt. Omkring 20 uppslagsord har tillkommit eller reviderats. Några exempel är

avveckla (en kurs), discontinue (a course)
förberedande nivå, preparatory level
gemensamt verksamhetsstöd, common operational support
komplettering, complementary examination
kursupplägg, course disposition
platsbegränsning, enrolment restrictions
plussning, raising grades in courses or course components
proprefekt, deputy head of department
schemaunderlag, basis for schedule
särskild behörighet, special prerequisites
universitetsdirektör, university director
utbildningsnämnd, board of education