Det är dags att göra anmälan till språkkommitténs lunchworkshop Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska? som är 4 april 2014 kl 12.30-14.30. Anmälan ska göras senast 31 mars.

Mer information och länk till anmälan finns här.