KTH-ordboken finns nu i ny version!

Årets uppdatering av KTH:s svensk-engelska ordbok har lagts upp. Språkkommittén som ansvarar för ordboken har i år lagt till eller ändrat drygt 40 poster. Flera nya termer i ordboken har med kvalitetsarbetet att göra, till exempel bedömargrupp, kollegial utvärdering, 
kontinuerlig uppföljning, regelbunden granskning, programanalys och skolrapport. Även ett antal administrativa funktioner har kommit med i ordboken, som ekonomiassistent, forskarutbildningshandläggare, internationell koordinator, programhandläggare och tentasamordnare. Några nya företeelser på KTH finns nu i KTH-ordboken, såsom gemensamt verksamhetsstöd, skolkollegium och KTH kollegialt forum. Vi har också lagt till ord som ofta slagits upp i ordboken men som tidigare saknats, till exempel rättssäker, studienämnd och sökbar.

KTH-ordbokens nya version kan laddas ner i sin helhet från språkkommitténs gruppwebb. Den finns också för interaktiv sökning.