Lost in translation - Vad ska vi översätta och hur?

Språkkommittén inbjuder till ett lunchseminarium om översättning och språkgranlkning. Seminariet ingår i KTH:s utbildnings- och kvalitetsseminarieserie under ledning av prodekanus Per Berglund.

Medverkande:

  • Lennart Nyberg, Lunds universitet, chef för avdelningen för översättning och språkfrågor.
  • Theresa Kirchheim och Erika Malcolm, avdelningen Language & Publishing på Scania.
  • Viggo Kann, KTH, ordförande för språkkommittén.

Tid: Tisdag 2015-04-28 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen Brinellvägen 8 entréplan

Google translate? Frågar kollegan? Anlitar översättningsbyrå? Inte alls? Hur översätter du?

Vid detta seminarium berättar representanter från två organisationer som har ett strukturerat sätt att hantera översättning och språkgranskning hur de gör och vad man bör tänka på vad gäller översättning och språkgranskning.

Hur upprätthåller vi tillräckligt hög kvalitet i översättningarna? Vad har vi tid och råd att översätta?

Länk till anmälningssidan.