Språkkommittén har uppdaterat KTH:s svensk-engelska ordbok och lagt till omkring 30 ord med översättningar. Ordboken kan laddas ner i sin helhet på https://www.kth.se/social/group/sprakkommitten/page/kths-svensk-engelska-ordbok/ och det går också att slå upp enskilda ord i den på svenska eller engelska.

Exempel på nya ord i denna version är anvisning, arbetsordning, ekonomihandläggare, etiskt förhållningssätt, fakultetsmedel, komplettera, kurs-PM, kursrum, läsårsplan, prefekt, riktlinje, styrdokument.