Studentwebbsmöte

Tid: Tisdag 27 mars 2012 kl 09:00 - 11:00 2012-03-27T09:00:00 2012-03-27T11:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Studentwebben

Plats: Infocenter

Detaljer 1: -

Detaljer 2:

Agenda

 • Stina. Intro om moderering och AVU-projektet
 • Status på arbetet med programinformation:
  • Demo konceptförslag i KTH Social. Titta på programsida i testmiljön.
  • Demo förslag förändringar i informationsstruktur på Studentwebben (navigationsändring, uppmärkning av sidor, "Student på KTH")
  • Språkhantering på studentwebben (Sara)
  • Informationsstruktur studentwebb
  • Exempel på saker som återstår: tydligare ingång till programsidor (ex. i toolbaren), inläggning av administratörer
  • Diskussion & frågor
 • Diskussion sjösättning av programinformation

Kom gärna med förslag om det är något du vill ta upp!

Feedback Nyheter