Att läsa kurslitteratur

Björn Liljeqvist berättar om en teknik för att ta till sig kurslitteratur.

Feedback News