Att läsa kurslitteratur

Björn Liljeqvist berättar om en teknik för att ta till sig kurslitteratur.

http://youtu.be/YI_nun0Z_kI

Feedback Nyheter