Att planera

Björn Liljeqvist berättar om vikten av planering för en lyckad studieteknik.

Starta i tid! - Prokrastinering

Björn Liljeqvist berättar om hur man bryter mönster att förhala studierna

Administrator Lina Magdalinski created page 11 June 2012

commented 3 October 2015

Denna sida länkas två gånger i Studieteknik-stället. En gång som "prokrastinering" och en gång som "att planera", kanske vill splitta upp de två videorna i olika länkar.

Feedback News