Att planera

Björn Liljeqvist berättar om vikten av planering för en lyckad studieteknik.

Starta i tid! - Prokrastinering

Björn Liljeqvist berättar om hur man bryter mönster att förhala studierna

Feedback News