Att ta anteckningar

Björn Liljeqvist berättar om bra taktiker för att ta anteckningar på en föreläsning.

http://youtu.be/E_P_TmrHaho

Feedback Nyheter