Björns studieteknik

Lina Magdalinski created page 24 September 2010

Ragnar Pihlström tagged with studieteknik. 7 October 2010

commented 14 January 2011

Tack

commented 20 January 2011

Det svåra är bara att faktiskt under en föreläsning avgöra vad som är viktigt, och att sedan kunna sammanfatta det =/

Lina Magdalinski changed the permissions 5 July 2011

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av administratörer.

Nathan Manzi tagged with tack!. 30 August 2011

commented 26 June 2012

Vet ni ifall Björn kommer att komma till hösten igen? En frl från honom är värd mycket mer än långa dagar med en studievägledare.

Har det funderats på ifall man inte skulle kunna ordna en form av seminarievecka där studieteknik och inlärning är i fokus? Detta då vi behöver öka antalat ingenjörer som går ut och vi behöver bädda för en bättre morgondag.

Administrator commented 27 June 2012

Det övergripande syftet med ett Akademiskt resurscentrum, ARC,  på KTH är att öka studenternas möjligheter att genomföra sina studier . Målet är att öka genomströmningen, förbättra kvaliteten på studierna och öka trivseln för studenterna

En seminarievecka i studieteknik är en god idé som helt klart kan främja genomströmningen.

ARC planerar att bjuda in föreläsare och anordna lunchseminarier i bland annat studieteknik men ARC skulle även kunna undersöka möjligheten  att tillsammans med KTHs centrala studievägledare anordna en hel seminarievecka i ämnet.

Frågan är när i tiden det passar bäst för våra studenter och vilket innehåll denna seminarievecka skall ha då det krävs även en del planeringsarbete och då är vi ganska sent ute för att planera inför hösten 2012.

En seminarievecka i detta ämne kan därför bli aktuellt först till våren 2013.

Jag kommer att träffa studievägledare i början av juli för att diskutera hur vi kan gå vidare och vilka som bör involveras i arbetet.

Administrator commented 27 June 2012

Du som vill läsa mer om ARC kan gå in under www.ktk.se/arc

commented 5 October 2017

"Prokrastinering" stavas så och inte som det står på sidan. Om vi inte skjuter upp det för mycket så kanske någon kan ändra sidan? 

commented 18 September 2018

Ett år av prokrastinering har snart gått!

Feedback News