Studiedagbok

Björn Liljeqvist berättar om hur man kan föra en studiedagbok.

http://youtu.be/F1jwQKMGXjM
Feedback Nyheter