Typer av studieteknik

Att studera med eller utan studieteknik

Björn Liljeqvist berättar om tre olika studietekniktyper.

http://youtu.be/XgMiaSjJfTk

Feedback Nyheter