En sökträff inom Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av hållbar utveckling

Dokumentarkiv 6 mars 2017
Självvärdering-rapport till UKÄ THS konferens Strömberg E., Sandberg T., Egan E-D. and Finnveden G. (2016)”Integration of Sustainable Development in Education – Motivating a Change”, Engineering Education for Sustainable Development, Bruges, Belgium Strömb...
Feedback Nyheter