News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2016
Administrator Rasmus Kaj posted 24 November 2016
 
May 2015
under General

Administrator Anna Uleander created page 25 September 2012

Anna Uleander tagged with group. 25 September 2012

Administrator Lina Magdalinski changed the permissions 26 September 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
commented 14 October 2013

Finns det något sätt att lägga till alla anställda på en avdelning till en grupp för att skapa en avdelningsgrupp? Om man lägger till medlemmarna manuellt är det risk att man glömmer att uppdatera medlemslistan när nya personer kommer.

Administrator commented 15 October 2013

Hej I dagsläget så går det tyvärr inte att göra på annat sätt än att lägga in personerna manuellt. Men detta är något vi har i åtanke att implementera längre fram. /Åsa

commented 4 May 2015

How do I disband a group!

Administrator commented 4 May 2015

 "Remove" groups:

  • First remove all the memebers except yourself
  • Then make the group "Closed" (you find the option for this under "Overview" and "Change description")
  • Last remove yourself
Administrator commented 4 May 2015

Tips: du kan söka upp grupper under Grupper/ Hitta grupper:

https://www.kth.se/social/search/?selected_facets=|contenttype_exact:group_organicgroup

 
Page FAQ
under General

Catharina Gottberg created page 20 January 2011

commented 21 January 2011

Bör det inte stå kth.se/social ovan? /Social ger en 404 sidan kan inte hittas?

Administrator commented 21 January 2011

Det stämmer tack, jag har nu skrivit social med liten bokstav istället.

commented 10 March 2011

Hur ändrar (=rättar) jag länkarna till kurshemsida som ligger i högerspalt på mina kurser?

Administrator commented 11 March 2011

De länkarna plockas ur Kurs- och programkatalogen vars data tas ifrån Kopps, http://intra.kth.se/utbildning/kopps, du hittar en lista på koppsadministratörer att kontakta på länken där om du inte har egen behörighet.

Anna Uleander tagged with english. 30 June 2011

commented 27 April 2012

hello.  Hope this is the right place to ask for help?  I'm trying to set up a Group, but can't get Social to recognise any of the emails or names that I enter into the "add new members" box...  I've spent a lot of time trying to look up KTH ids etc in order to get round this, but am now flagging and would really appreciate some help please...  :O/

Administrator commented 27 April 2012

We have been looking into your issue and we cannot find a general problem with system at the moment. Could you therefore please e-mail me (linma@kth.se) the list of users you are trying to add and I will make a more thoroughly problem analysis.

commented 5 April 2013

Hej, jag har förslag på en liten förbättring.

När man tittar på en kurs i KTH Social (t ex ix1304), så visas inte den aktuella kursomgångens schema per default, utan användaren måste aktivt välja kursomgång. Detta skapar en hel del onödiga och förvirrade frågor från studenter som inte kan hitta den information de söker.

commented 5 April 2013

Och här kommer en bugrapportering, som kanske är inaktuell:

Jag har blivit varnad av mina kollegor för följande: när schemat ändras (lokalbokningen kanske behöver ändras) försvinner den information man skrivit in för det tillfället  (lektionen, föreläsningen osv). Därför måste man noga skriva in all info i ett word-dokument och sedan föra över till schemat i KTH Social, för att inte riskera att bli av med information, och dessutom göra en hel massa handpålägging för varje schemaändring.

Om den buggen fortfarande är aktiv (har inte testat systemet på detta sätt än) så vore det bra om systemet kunde spara den gamla informationen på något vis. Kanske kursansvarig kan få en propå att gå in och verifiera en schemaändring och då få välja vad som ska hända med den gamla informationen?

Administrator commented 5 April 2013

Hej!

Kul med förslag på förbättringar. Vi försöker visa aktuell kursomgång default, men när det finns två kursomgångar som i kursen ix1304 så har det varit lite struligare. Vi kommer se över implementeringen av kurstillfällen nu under våren när vi tillför mer funktionalitet som inlämningar och enkäter. Jag tar med mig önskemålet kring att visa aktuell kursomgång tydligare.

När det gäller buggrapporteringen så har vi gjort åtgärder för att undvika att informationen tas bort vid uppdatering. Det krävs dock en manuell handpåläggning för att det ska fungera. Det är nämligen så att man när man gör en ändring i TimeEdit faktiskt tar bort en bokning och lägger in en ny. Därför har vi infört rutinen att schemahandläggarna manuellt lägger in den tidigare koden i den nya händelsen för att vi ska kunna mappa ihop förändringarna. Min upplevelse är att det fungerar och görs av de centrala schemahandläggarna, men det är klart att det ibland kan ske misstag. Ni har en egen schemahandläggare i Kista, så du kan ju också kolla med den personen om samma rutin följs vid ändringar. Vi upplevde detta som den bästa lösningen för tillfället då KTH har stått inför ett byte av schemaläggningssystem, som tyvärr har blivit försenat, men nu är påbörjat. I samband med implementering av det nya schemasystemet kommer vi så klart se över dessa delar.

commented 27 April 2013

Kan man (dvs jag som lärare) flytta en serie kommentarer som hamnat under fel sida? Jag har t.ex. två undersidor för olika labbar i min kurs och det har kommit kommentarer för lab 1 under sidan för lab2.

Administrator commented 29 April 2013

Nej man kan idag inte flytta kommentarer.

commented 30 April 2013

Hej !

Kan jag lägga till en användare som inte går en specifik kurs? Har försökt att lägga till personen som assistent men han ser ej innehåll i kursen (MF1035). Jag har valt att syudents teachers o assistants skall se innehåll men ej andra.

Mvh

Mikael Hellgren

Administrator commented 30 April 2013

@Mikael

Hej! Jag antar att assistenten i fråga är Kazvan Heini, eftersom det är den enda registrerade assistenten på kursen. Han borde ha tillgång till allt material på kursen, skulle du kunna ge något exempel på något han inte kommer åt?

commented 22 August 2013

Hej,

all info i "News" ska synas globalt har jag förstått. För att testa detta provade jag att logga ut och titta på News för kursen ix1303, där jag är kursanvarig.

https://www.kth.se/social/course/IX1303/

Tyvärr syns bara väldigt gamla inlägg, och inte de nya jag gjort med viktig info för de som ska skriva omtentan eller komplettera projekt nu före terminsstart. Jag har även provat att ändra kursomgång (testade flera) men det hjälpte inte heller. 

Det vore bra om de nya inläggen syntes automatiskt i "Standard view" (dvs där man hamnar per default). Tack för hjälpen!

Administrator commented 22 August 2013

Hej Anna!

Allt som är skrivit in "news"/nyhetsflödet är inte synligt för oinloggade. Varje person som skriver ett inlägg väljer själv synligheten för inlägget precis som på sidorna. Du kan gå in på ett inlägg och ändra synligheten om du vill att det ska ställas om så att flera ska se inlägget. Tryck på länken "inlägg" , under själva inläggstexten hittar du synlighet och ändra.

Defaultvärdet för synligheten är inloggade användare. Du kan själv ändra vilken default synlighet du ska ha när du skriver något nytt material i dina prenumerationsinställningar. Scrolla ner till slutet av sidan, så hittar du "Innehåll jag skapar är som standard synligt för" så kan du välja "Alla" då blir dina inlägg automatiskt synliga för hela världen.

commented 22 August 2013

OK!

Det var inte så lätt att hitta, men nu fick jag till det med din hjälp. Bra att man kan välja, jag fick nämligen "lära" mig av en annan lärare att News alltid syns globalt.

commented 31 August 2013

Hej igen,

på KTH Social-sidan för kurs ix1304 (där jag är kursansvarig) finns en död länk till en "kurshemsida":

http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/kurser-ict/IX1304

Hur tar jag bort den? 

Jag avser att lägga all info om kursen på KTH Social, så någon annan kurshemsidan behövs knappast.

Tack för hjälpen säger

Anna

Administrator commented 31 August 2013

Den länken är den som är angiven i Kopps, så din koppsadministratör måste ta bort den. Den används även i kurskatalogen http://www.kth.se/student/kurser/kurs/IX1304 mm.

commented 12 September 2014

Hej!

Vi skulle gärna ha en enkel gruppsidan. Är det möjligt att deaktivera kalender och "comment this page or write a post"?

Tack för ett kort svar!

Administrator commented 12 September 2014

Det är inte möjligt just nu att dölja/ta bort funktioner i grupperna.

Maria Hägglöf removed his/her comment
 
December 2014
Maria Malmqvist posted 16 December 2014
commented 16 December 2014

Såg iNfo på. https://intra.kth.se/it/driftsinformation-webbtjanster/anstallda/problem-med-kurswebbar-programwebbar-och-gruppwebbar-1.529432

Är det ens möjligt att denna information kan återskapas?

/Maria

Administrator commented 16 December 2014
 
September 2014
Viggo Kann posted 31 August 2014
Administrator commented 1 September 2014

Vi har en fix påväg för problemet med personliga menyn! Tack för rapport!

 
May 2014
Administrator Fredrik Jönsson posted 14 May 2014
Administrator commented 14 May 2014

Tack för rapporten, vi känner till det felet. Du kan se inlägget https://www.kth.se/social/group/feedback-fran-anvand/post/hej-jag-har-feedback-pa-den-nya-editorn/ i feedback-gruppen.

Administrator commented 14 May 2014

Ok, tack.

 
January 2014
Emil Lenngren posted 18 December 2013
Administrator commented 19 December 2013

Tack för återkoppling.

Anledning att vi har en explicit Content-Disposition är för att hantera visa farliga filer (t.ex. .exe) och browsers som har farligt defaultbeteende då användaren inte förstår hur de skall jobba i browsern (t.ex. office dokument i explorer som kan redigeras men inte sparas). Jag håller med att det är oväntat på PDF osv, så vi lägger nog till ett undantag för visa mime typer. 

commented 19 December 2013

Låter bra :)

commented 15 January 2014

Ja, det vore praktiskt för oss som lägger upp kursmaterial!

commented 15 January 2014

Det vore underbart med ett undantag för pdf filer. Även när man ska exportera schemat använder ni content-disposition i headern. När man använder Google Calendar så behöver man ha en URL till en .ics fil (som förhoppningsvis uppdateras då schemat förändras), vilket skapar problem, eftersom kth ger en URL på formen

https://www.kth.se/social/user/12345/icalendar/12massa0symboler9

Det här kan lösas genom att göra en query med filtypen, vilken kths servrar ignorerar, men som gör Google Calendar nöjd. Så vi får istället en URL på formen

https://www.kth.se/social/user/12345/icalendar/12massa0symboler9?.ics

Detta är alltså bara ännu en irriterande grej när man använder den här metoden..

commented 15 January 2014

*Å andra sidan kan man ju tycka google kunde vara lite mer flexibel.

Administrator commented 15 January 2014

Ang iCal. Det låter intressant, men vi har inte märkt några problem att ladda urlen till google calendar mm (Other Calendar -> Add by URL). Berätta gärna mer.

commented 15 January 2014

Hm skumt, fungerar inte för mig iallafall. Gör precis så (Other Calendar -> Add by URL).

Men tack för snabbt svar!

commented 15 January 2014

Har bara försökt med Google Chrome iof, men känns som de borde vara kompatibla..

Administrator commented 15 January 2014

borde inte ha med browsern att göra, det är g-cal som läser och hanterar url:en. Maila din personliga url till vcteam@kth.se om det är ok kan vi kolla på den imorgon.

commented 15 January 2014

Ah! det är nog mitt eget fel trots allt. Har ni gjort schemaändringar nyligen? Det visade sig att mitt schema från förra terminen, som jag redan har i Google Calendar, redan använder sig av samma länk som jag försöker lägga till. Google stoppar alltså bara Add-ning av länkar som redan är Add-ade. Det konstiga är varför mitt schema inte är uppdaterat, men har för mig att det finns någon 24 timmars delay i Google Calendar som kanske spökar.

Sry!

Administrator commented 15 January 2014

ok tack.

din personliga url borde få de schemahändelser som finns för dina nya kurser utan att du behöver göra något. Men ja det har varit lite annatn fram och tillbaka i schema pga systemyte (inte relaterat till exporten)

Ja tyvärr är enda sättet att tvinga en 'refresh' av cal är att ta bort och sen lägga till den, ibland tom genom att avaktivera och sen aktivera din export så att du får en ny url.

Administrator commented 15 January 2014

ang PDF så i nästa release får browsern själv avgöra hur PDF skall hanteras (mime content type application/pdf).

 
Johan Montelius posted 9 January 2014

Johan Montelius tagged with socal opera. 9 January 2014

Administrator commented 9 January 2014

tack för återkopplingen, vi kollar på det med sökgänget.

 
Johan Montelius posted 9 January 2014

Johan Montelius tagged with Tigg tagg. 9 January 2014

commented 9 January 2014

... och hur får man till en rubrik???

commented 9 January 2014

eller om nu alla inlägg skall ligga i någon "nyhetstråd" borde det finnas möjlighet att kolappsa ett inlägg så att man bara ser ursprungsfrågan och inte alla kommentarer.

Administrator commented 9 January 2014

Inlägg är fråga/råd/nyhet/... vad du nu vill dela med dig av. 

Det finns en lista av inlägg för gruppen i https://www.kth.se/social/group/virtuellt-campus/posts/. Men det är bara en enkel början.

'titeln' byggs ifrån de första orden i ett inlägg. Från början var tanken att det skulle vara enkelt att bidra och att fundera på titel skulle isf vara hindrande. Men det skulle kunna göras frivillig mm.

commented 9 January 2014

ahh,  "inläggsarkivet", första gången jag ser det (vilket man kan tolka hur man vill). Så när denna funktion finns så kan man väll enkelt stänga av kommentarsmöjligheten på sidorna. För en kurs så håller jag sidorna rena och alla frågor med svar och eventuellt diskussion flyttas till  "inlägg". 

Man kan sedan kanske ändra lite i strukturern så att man snabbt kan söka och göra nya inlägg. Som det är nu kan jag söka inlägg under "Hitta inehåll"/"Inläggsarkiv" men skapar inlägg under "Skapa hantera inehåll"/"Nytt inlägg".

 
Administrator Fredrik Jönsson posted 9 January 2014
Administrator commented 9 January 2014

Givet en diskussion kan jag idag inte starta en ny diskussion (det har inte gått tidigare heller, så det är ett nytt önskemål). Det som finns att tillgå är liksom tidigare en länk till gruppen, men där finns inte längre diskussionerna som förut vilket gör det omständligare att skapa nya trådar, eftersom den funktionen finns ytterligare ett klick bort.

På översiktssidan finns det två vägar, antingen via "Nyhetsflödet" där det liksom tidigare finns en kommentarsbox men då måste man veta om det, eller så finns knappen "Skriv ett inlägg". Den är visuellt grupperad tillsammans med titeln "Senaste inläggen från administratörer" vilket gör funktionen  otydlig för mig i alla fall.

När jag kommer in på sidan blir jag lite konfunderad över rubriken "Skapa nytt inlägg i Nyhetsflödet". Det är för mig en milt uttryckt teknokratisk beskrivning, det jag egentligen vill göra är att förmedla något till andra, ställa en fråga, berätta något. Jag skulle ta bort den rubriken helt låta det fetstilta på raden under vara huvudbudskapet, "Skriv ett inlägg, diskutera, ställ en fråga, dela med dig av innehåll".

Blev mycket nu. Jag har inte använt sidorna så mycket själv under hösten som förut pga andra arbetsuppgifter.

Överkurs är att fundera över att göra start av nya trådar ifrån en tråd till en särskild aktivitet som representeras i händelseflödet.

Administrator Fredrik Jönsson edited 9 January 2014

På temat i den här diskussionen, https://www.kth.se/social/group/virtuellt-campus/page/hur-lagger-jag-in-kursmaterial/, tror jag att det vore bra om det bland annat var lättare att starta nya diskussioner givet existerande.

Jag upplever att kommunikationsfunktionen har tonats ner väldigt mycket under året, och jag tror att man kanske behöver utvärdera det lite. Jag kan se bevvekelsegrunden för det, men jag undrar om inte balansen har blivit lite väl långt förskjuten mot envägskommunikation nu.

Administrator commented 9 January 2014

Klart vi skall förbättra diskussioner. Det har dock varit andra hårda prioriteringar mot 'digitalt lärstöd' mm ett tag så det har inte funnits utrymme eller tydlig feedback. Det är ett "bra problem" att det sker mycket diskussion och vi måste förbättra detta. IMO måste KTH bli bättre på att samla in återkoppling tidigare, t.ex. hur läraren/studenterna på https://www.kth.se/social/course/ID2201/ upplevet kurswebben har inte kommit fram till teamet innan denna diskussion.

Vi håller på att titta på nyhetsflödet och notiser allmänt just nu. Första steget kommer redan i eftermiddag och gör nyhetsflödet mer lättläst. Andra steget är mer runt notiser/filtrering och hur användaren enklare kan få fram relevant information. Detta baserat på input från lärare, studenter mfl. Vi har lite funderingar i samband med det att skapa en hemvist för inläggen ('forumet') också skilja på inlägg, frågor och nyheter/announcments och i detta passar detta in väl.  

Ang. detaljerna vilja jag hellre diskutera detta istället för att skriva text. Vi kan komma till er eller ni till oss. Behöver inte ens ta en halvtimme. När vi börjar jobba med området borde vi har någon lämplig workshop eller två.

 
December 2013
Viggo Kann posted 6 December 2013
Administrator commented 9 December 2013

Anledningen är att sista delen av URL:en, även kallad "slug:en", är unik per innehållstyp. Denna design valdes för att underlätta framtida flytt eller återanvändning av sidor mellan olika platser (mellandelen av URL:en). Siffran om läggs på är för att göra textsträngen unik inom hela installationen. https://www.kth.se/social/page/fragor-och-svar-6/ fungerar också just nu även om det inte används eller rekommenderas.

Jag håller med om att det är oväntat och farligt när sluggen inte matchar början av URL:en. I ditt exempel tycker jag att https://www.kth.se/social/group/sprakkommitten/page/fragor-och-svar/ borde ge 'sida saknas' då /page/fragor-och-svar/ inte visas där. Vi försöker fixa det så snart som möjligt.

 
September 2013
Administrator Lina Magdalinski posted 19 September 2013
 
Administrator Lina Magdalinski posted 12 September 2013
 
One person like the post
Administrator Lina Magdalinski posted 5 September 2013

Lina Magdalinski tagged with release. 5 September 2013

 
August 2013
Administrator Lina Magdalinski posted 22 August 2013

Lina Magdalinski tagged with release. 22 August 2013

Administrator commented 29 August 2013

Hej, jag gillar det nya utseendet i stort men skulle önska att "Verktyg" stack ut lite ifrån innehållsförteckningen i övrigt, inte minst i utfällt läge. Men det kanske bara är jag som upplever att två olika funktioner är lite för visuellt lika.

Administrator commented 30 August 2013

Hej

Jag förstår vad du menar. Vi har ju inte velat att formen ska ha för stora olikheter jämfört med kth.se. Men om det blir ett problem i förståelse och navigation så får vi titta på det. När upplever du att det blir ett problem och hur?

/Åsa

Administrator commented 30 August 2013

Det är nog mest att jag upplever att det blir lite rörigt vad som är innehåll och vad som är funktioner och är van vid en större separation mellan de olika. Det är ingen stor sak och kanske mer är en vanesak ifrån min sida.

Administrator commented 30 August 2013

Det är en sån sak man kan titta på att justera. Vi återkommer till dig om det.

 
Administrator Peter Lundberg posted 29 August 2013
 

Administrator Catharina Gottberg created page 28 August 2013

Administrator Catharina Gottberg changed the permissions 28 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
Page Tools
under General

Administrator Lina Magdalinski created page 23 August 2013

Administrator Catharina Gottberg changed the permissions 28 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
under General

Administrator Lina Magdalinski created page 23 August 2013

Administrator Catharina Gottberg changed the permissions 28 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 

Administrator Lina Magdalinski created page 23 August 2013

Administrator Catharina Gottberg changed the permissions 28 August 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
Linda Kann posted 19 August 2013

Linda Kann tagged with kursomgångar samläser länk. 19 August 2013

Administrator commented 20 August 2013

Det går inte idag, men vi kommer släppa en ny release snart där det är möjligt. Om allt går som det ska kommer denna version komma ut på måndag.

Det vi kan göra då är att lägga in studenterna från den ena kurskoden på den andra kurskoden. Det innebär alltså att några studenter skulle kunna få prenumerationer till båda kurskoderna. Det är alltså inte en korspubliceringsfunktion utan vi hänvisar studenterna till en annan kurskod.

commented 20 August 2013

Spännande, då testar jag på måndag (och hänvisar studenterna vidare så länge)!

Administrator commented 20 August 2013

Det är inte en funktion som endast administratörer kan göra, men jag kommer sitta i biblioteket under tisdagen  nästa vecka för att hjälpa lärare som kan behöva hjälp så om du har möjlighet kan du komma förbi då så kan vi testa tillsammans.

commented 21 August 2013

Jag gör så!

 
April 2013
Administrator Lina Magdalinski posted 4 April 2013
 
March 2013
4 persons like the post
Administrator Lina Magdalinski posted 21 March 2013
 
Administrator Lina Magdalinski posted 7 March 2013
 
Niklas Olsson posted 27 February 2013

Niklas Olsson tagged with förbättringsförslag. 27 February 2013

Administrator commented 28 February 2013

Mycket av det har vi ju redan, det jag tycker vi mest uppenbart saknar är möjligheten att "tagga" folk så de får en notifiering (punkt 3).  Med det notifieringssystem vi har borde det inte ens vara särskilt svårt att implementera!

commented 28 February 2013

Håller inte med om att vi har varken punkt 1 eller 2, eller så har jag missat något.

Api:er har vi dock bra täckning med nu vilket är riktigt bra. 

Administrator commented 28 February 2013

Punkt ett har vi inte, men jag tror inte jag tycker den är lika viktig, punkt två är väl det man huvudsakligen gör i grupper och på kurser här.  Menar man att dela större filer så finns ju box (även om jag tycker det har långt kvar till lika smidigt som afs mitt på nittiotalet).  Ingegration är ju inte något man antingen har eller inte har, det kan alltid göras bättre.

Så "tagga folk" är vår stora möjlighet att bli bättre.

Administrator commented 4 March 2013

Om man tänker statusuppdateringar mer åt mikroblog blir det kanske lite intressantare. Men jag har också saknat och efterlyst trean mest så jag håller med Rasmus om jag skulle göra en prioritering. Fyran behöver vi jobba lite mer med tycker jag, inte minst autentiseringsbiten för de api:er som behöver en personalisering.

Min bild är f.ö. att AFS föll något kort om smidigt på bl.a. Mac och Windows på nittiotalet också. Jag tycker inte ens det var särskilt smidigt i miljöer där det fanns uppsatt när man hade hemkataloger både på e.kth.se och nada.kth.se och var någotsånär datalitterat. Men det har inte blivit bättre sedan dess heller, mest annorlunda. Det finns en hel del att göra för att integrera box bättre med systemen i övrigt också.

 
January 2013
Administrator Lina Magdalinski posted 17 January 2013
commented 17 January 2013

Ser att på min profil så skrivs mitt kth-id ut u193834l till höger längst ner.

Administrator commented 17 January 2013

Ja, det stämmer. Det var ett önskemål från de som arbetar med DiVA. Då personer som manuellt lägger in publikationer i DiVA behöver uppge alla författares KTH-id som författar-id. De har hittills hänvisat till url:en i sök anställd, men eftersom den ska försvinna så la vi in det längst ner på profilsidorna istället.

 
December 2012
Administrator Ragnar Pihlström posted 20 December 2012

Ragnar Pihlström tagged with release notes. 20 December 2012

Administrator Ragnar Pihlström changed the permissions 20 December 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av ragnar pihlström (ran@kth.se).
 
Patric Jansson posted 10 November 2012
Administrator commented 12 November 2012

+1 ... kanske mer för det visuella intrycket än för det personliga. Jag kan tänka mig en standardbild (per skola?) som man kan byta ut.

Ragnar Pihlström tagged with förbättringsförslag. 12 November 2012

Administrator commented 12 November 2012

Absolut! Någonting åt det hållet skulle vara toppen! Annars kan man ju också fundera på bakgrundsbilder, a la ex. Twitter. 

Anna Uleander tagged with profilsida. 12 November 2012

Administrator commented 12 November 2012

Ser snyggt ut, men samtidigt har vi redan ett ganska stort sidhuvud.  Redan det att vi visar profilbilden större (och till vänster) gör ju profilsidorna mer grafiskt tilltalande (även om jag fortfarande inte är helt nöjd med den exakta placeringen av bilden).  Tänk på de användare som sitter på en netbook med 1024x600 pixlar och bortåt hundra pixlar blandade menyer och verktyg ovanför själva sidan.

Administrator commented 12 November 2012

Ja, lite responsive-tänk skulle ju behövas lite här och var ;-) 

Administrator commented 13 December 2012

Jag "pingar" det här förslaget igen eftersom jag tycker att det är en så bra idé. Skulle gärna ha ett liknande tänk på gruppernas, kursernas och programmens "förstasidor" också.

 
Feedback News