Show version

Version created by Sandra Backman 2016-05-17 14:57

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Examinatorer

Examinator och handledare

Examinator för examensarbetet är en utsedd lärare anställd vid KTH. Handledare utses av examinator. Flera handledare kan utses. Om examensarbetet utförs vid till exempel ett företag bör en handledare utses även vid företaget.

Lista över examinatorer

TIDAB,

Feedback News