Changes between two versions

Changes in "Hitta examinator" between 2017-10-25 19:19 by Anne Håkansson and 2017-12-06 08:55 by Sandra Backman.

Show < previous | next > change.

Hitta examinator och akademisk handledare

Om examinator och handledare Examinator för examensarbetet är en utsedd lärare anställd vid KTH, se lista nedan. Akademisk handledare utses av examinator. Om examensarbetet utförs vid till exempel ett företag bör även en handledare utses vid företaget.

Hitta examinator och akademisk handledare Om en forskare och/ eller lärare har bidragit med examensarbetsprojektet är det vanligtvis denne (dessa personer) som blir examinator och/eller akademisk handledare.

Handledare vid företag brukar vanligtvis tillhandahållas av det företag som annonserat eller erbjudit examensarbetet.

När projektförslaget laddats upp i Canvas, kan det hända att ni erbjuds förslag på examinator, och i vissa fall även akademisk handledare, via systemet. Men viktigt är att studenterna själva upprättar initiala kontakten och presenterar sitt projektförslag för den potentiella examinatorn.

Om en examinator erhållits men inte akademiska handledare, är det examinator som tilldelar den akademisk handledaren.

Mer information finns via föreläsningar.

Lista över examinatorer Ladda ner lista över eExaminatorer examensarbeten 2017/18 ICT

Feedback News