Changes between two versions

Changes in "Hitta examinator" between 2016-04-29 15:51 by Sandra Backman and 2016-05-13 17:11 by Sandra Backman.

Show < previous | next > change.

Examinatorer

Examinator för examensarbetet är en utsedd lärare anställd vid KTH. Handledare utses av examinator. Flera handledare kan utses. Om examensarbetet utförs vid till exempel ett företag bör en handledare utses även vid företaget.¶

Feedback News