Show version

Version created by Anne Håkansson 2016-06-01 16:10

Show next >
Compare next >

Hitta examensarbete, examinator och akademisk handledare

Hitta examensarbete

Examensarbete kan erhållas via annons eller direktkontakt med företag, exjobbsportal, exjobbspool, eller genom att fråga en forskare och/ eller lärare vid ICT-skolan, KTH eller vid annan skola, KTH eller universitet.

Hitta examinator och akademisk handledare

Om en forskare och/ eller lärare har bidragit med examensarbetsprojektet är det vanligtvis denne/ dessa som blir examinator och/eller akademisk handledare.

Handledare vid företag brukar vanligtvis tillhandahållas av det företag som annonserat eller erbjudit ett examensarbete.

När projektförslaget laddats upp i Bilda, kan det hända att ni erbjuds förslag via systemet. Men viktigt är att studenterna själva upprättar initiala kontakten och därmed presenterar sitt projektförslag för den potentiella examinatorn.

Om en examinator erhållits men inte akademiska handledare, är det examinator som tilldelar den akademisk handledaren.

Mer information finns via föreläsningar.

Feedback News