Show version

Version created by Sandra Backman 2018-06-19 07:59

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Studentexpedition Kista

Till studentexpeditionen kan du vända dig när du har allmänna frågor som rör kursregistrering, omregistrering på kurs, resultatrapportering, omprövning av betyg eller annat.

Studentexpeditionen har ingen fysisk mottagning. Kontakta studentexpeditionen genom att skicka ett mail till studentexp@ict.kth.se.

För kontaktuppgifter till kurs- och studentexpeditioner för kurser som ges vid annan skola/avdelning se, Kurs- och studentexpeditioner

Feedback News