Show version

Version created by Sandra Backman 2018-06-19 15:12

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Servicecenter och studentexpedition EECS

Till studentexpeditionen kan du vända dig när du har allmänna frågor som rör kursregistrering, omregistrering på kurs, resultatrapportering, omprövning av betyg, tentamen eller annat. Frågor av praktisk karaktär såsom passerkort, hittegods eller andra generella frågor hanteras av servicecenter. 

Kontakta servicecenter eller studentexpedition EECS

För kontaktuppgifter till kurs- och studentexpeditioner för kurser som ges vid annan skola/avdelning än Skolan för elektroteknik och datavetenskap, se Kurs- och studentexpeditioner

Feedback News