Show version

Version created by Maria Olsson Winkler 2016-05-03 16:23

Show next >
Compare next >

Regler vid examination

Som student så är det din skyldighet att känna till vad som gäller vid en examination. 

Regler för tentamen: 

Tentamenregler

Regler vid inlämningsuppgifter, redovisning av laborationer och så vidare:

Hederskodex vid STH 

Studenträtt: 

Studenträtt

För mer information se www.kth.se

Feedback News