Show version

Version created by Kenneth Carlsson 2017-06-20 15:38

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Regler vid examination

Som student så är det din skyldighet att känna till vad som gäller vid en examination. 

Regler för tentamen: 

KTH allmäna tentamenregeler 

Tentamenregler

Följande regler är ett urval ur KTH allmäna regler samt speciella regler för studerande vid KTH Flemingsberg som skriver tentamen. Tentamensreglerna gäller i tillämpliga delar även vid kontrollskrivning.

 • Vid KTH är anmälan till tentamen obligatorisk. För att få en skrivplats och tentera måste man anmäla sig i förväg.
 • Vid tentamen skall de studerande ovillkorligen rätta sig efter tjänstgörande vakters anvisningar och KTH:s gällande tentamensregler.
 • Studerande är skyldig att följa givna anvisningar rörande placeringen i tentamenssalen. 
 • Studerande som anländer senare än 45 minuter efter tentamens början äger inte rätt att delta i tentamen. Studerande får inte lämna tentamenssalen under tentamens första timme.
 • Det är förbjudet att under tentamen samtala med andra som tenterar eller med utomstående.
 • Mobiltelefoner, väskor, ytterkläder o dylikt får inte placeras vid tentamens-platsen. De skall placeras enligt anvisningar som tentamensvakten lämnar.
 • Studerande är skyldig att legitimera sig med id/körkort och studentlegitimation.
 • Tentamenssalen får normalt endast lämnas för toalettbesök. Endast en studerande i taget får lämna tentamenssalen och skall alltid anteckna sig på en lista.
 • Endast hjälpmedel (inkl. miniräknare) som är angivna får användas. Eventuella lån av tabeller m.m. skall förmedlas av tjänstgörande vakt.
 • Namn, personnummer och klass skall antecknas på tentamensomslaget och på varje löst papper. Inga anteckningar får göras efter skrivtidens slut.
 • Student som inte följer tentamensreglerna eller vaktens anvisningar anmäls till KTH:s disciplinnämnd.

Studenträtt: 

Studenträtt

För mer information se www.kth.se

Feedback News