Gå in och prenumerera på arbetsgruppen om programinformation. Då får du löpande information kring arbetet.