Degree Programme in Vehicle Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till programwebben!

På den här programwebben får du information om ditt program från studievägledare, programhandläggare, internationell koordinator och programansvarig. Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via e-post om det som skrivs här.

Så fungerar programwebben

På sidorna under ingången Student på kth.se finns information som är gemensam för alla studenter som går på KTH.

_________________________________________________________________________

Med anledning av COVID-19 – KTHs anpassning 

Information om anpassade undervisningsformer  på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande COVID-19 hittar du här:
https://www.kth.se/student/covid19/en-trygg-studiemiljo-under-covid-19-1.1022550

För att komma i kontakt med studievägledning, mejlar du till studievägledaren för att boka ett telefon- eller Zoom-möte.
Studievägledaren för civilingenjörsprogrammet Farkostteknik (CFATE):
svl-cfate@sci.kth.se

Information om SCI Utbildningskansli hittar du här:
https://www.kth.se/sci/kontakt/utbildningskansli-skolan-for-teknikvetenskap-1.800652

Vänliga hälsningar,
KTH - SCI Utbildningskansli
Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Teknikringen 8, entréplan
100 44 Stockholm

Feedback News