Degree Programme in Industrial Engineering and Management

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

       20150528_8983_panorama.jpg

Välkommen till civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi!

Här finns material som är viktigt för dig som är student på civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi.
Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH e-post. Det är viktigt att du läser den information som förmedlas här.

Om du inte läser på programmet men är intresserad av att veta mer om programmet, läs mer på Utbildningswebben.     

ITM: Drop-in hos studievägledningen och internationella koordinatorerna
         

Ordinarie drop-in tider:
tisdag kl 9.00-11.30
torsdag kl. 9.00-11.30   

 Vi som arbetar med programmet är

Studievägledare

Kim Leinervall,
e-post svl-cinek@itm.kth.se

Internationell koordinator

Linda Gelin,
e-post lindabg@kth.se

Utbildningshandläggare

Carina Brunn,
e-post carinas@kth.se

Programansvarig

Mats Engwall,
e-post pa-cinek@itm.kth.se

Programansvarig

Andreas Feldmann,
e-post pa-cinek@itm.kth.se

 

Feedback News