News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['LÄRGR_TMKTIMAS_IEPS_1', 'CITEH_1', 'TIMAS_IEP1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGR_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIIPS_1', 'TIMALÄRGR_TMK_1', 'TIIPS_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:22

Torsdag 1 oktober 2020 kl 13:00 - 154:00

f6ce38dc-9812-4133-a68e-4e454e185b8fDigital

['TIMAS_IEPS_1', 'CITEH_1', 'TIMASLÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IODS_1', 'LÄRGRTIMAS_1', 'LÄRGR_TMKCITEH_1', 'TIIPS_1', 'LÄRGR_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_TMK1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIMAIPS_1', 'CITEHLÄRGR_TMK_1', 'TIIPSCITEH_1', 'LÄRGR_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/68536383439

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['TIMASLÄRGR_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIMAS_IODS_1', 'TIIPS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'CITEH_1', 'LÄRGRCITEH_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_IODS_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['LÄRGR_1', 'CITEH_1', 'TIMAS_1', 'LÄRGR_TMKCITEH_1', 'LÄRGR_TMK_1', 'TIMAS_1', 'TIMAS_IEPS_1', 'LÄRGR_1', 'TIIPS_1', 'TIMAS_IODS_1']

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CITEH_2', 'CDEPRITEH_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['CMASTITEH_2', 'CMATDST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTSTD_2', 'CMAST_INTFT_2', 'CITEH_2', 'CDEPRMAST_INTS_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 March at 07:33

Plattan i SingSingInställd/ Cancelled

['CITEHDEPR_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTF_2', 'CDEPRITEH_2', 'CMASTD_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_2']

Scheduling staff edited 20 March at 03:30

['CDEPR_2', 'CMATDMAST_INTT_2', 'CMAST_INTFS_2', 'CITEHMAST_2', 'CMASTD_2', 'CMAST_INTTITEH_2', 'CMAST_INTSF_2', 'CDEPR_2']

Scheduling staff edited 23 March at 13:23

_te_435313

Scheduling staff edited 27 March at 03:30

['CMAST_INTT_2', 'CMAST_INTST_2', 'CMAST_2', 'CMATDINTF_2', 'CITEH_2', 'CMAST_INTFS_2', 'CDEPR_2', 'CMATD_2']

Scheduling staff edited 3 April at 04:30

['CMAST_2', 'CMAST_INTTD_2', 'CMAST_INTF_2', 'CITEHMAST_INTT_2', 'CMAST_INTS_2', 'CDEPR_2', 'CMATDITEH_2', 'CMAST_2']

Scheduling staff edited 29 May at 17:50

['CMATDDEPR_2', 'CMAST_INTFT_2', 'CMAST_INTTD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CDEPRMAST_INTF_2', 'CITEHMAST_2', 'CMASTITEH_2']

 
October 2019
Scheduling staff created event 29 October 2019
 
Scheduling staff created event 29 October 2019
 
September 2019
Scheduling staff created event 12 September 2019
 
Scheduling staff created event 12 September 2019
 
Scheduling staff created event 12 September 2019
 
Scheduling staff created event 12 September 2019
 
Scheduling staff created event 29 August 2019
Scheduling staff edited 4 September 2019

FreTorsdag 65 september 2019 kl 17:00 - 19:00

Scheduling staff edited 29 May at 17:59

['TIMAS_1', 'LÄRGRIPS_1', 'CITEH_1', 'TIIPSMAS_1', 'LÄRGR_1']

 
Feedback News