News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

November 2019
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CMAST_2', 'CMATD_2', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMATD_2', 'CITEH_2', 'CDEPRITEH_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CMASTITEH_2', 'CMATDST_INTF_2', 'CDEPR_2', 'CMAST_INTSTD_2', 'CMAST_INTFT_2', 'CITEH_2', 'CDEPRMAST_INTS_2', 'CMAST_INTT_2']

 
October 2019
Scheduling staff created event 29 October at 11:54
 
Scheduling staff created event 29 October at 11:54
 
September 2019
Scheduling staff created event 12 September at 11:30
 
Scheduling staff created event 12 September at 11:30
 
Scheduling staff created event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 12 September at 09:40
 
Scheduling staff created event 29 August at 13:20
Scheduling staff edited 4 September at 15:42

FreTorsdag 65 september 2019 kl 17:00 - 19:00

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 28 August at 13:39

MånTorsdag 95 september 2019 kl 153:00 - 164:00

Scheduling staff edited 3 September at 15:22

eafe8f3d-2ab1-4339-9cd1-ba2dcb42e44a84329da3-6faa-4ee4-9af5-76721435084b

 
Scheduling staff created event 2 September at 10:31
 
Feedback News